0  Vare(r)  -  Vis kurv
0,00
Vis kurv
I alt   0,00 DKK
Vilkår

Salgs- og leveringsbetingelser
 
Indledning
Dansk Kvindesamfunds WEB-Shop på www.shop-dk.dk ejes af Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., DK-1153 København K, CVR nr.: 5336 1919, tlf.: +45 3315 7837, E-mail: sekretariat@danskkvindesamfund.dk og drives i samarbejde med Officielonlineshops.dk co/NASECH, Oddervænget 13, Brøderup, DK-4733 Tappernøje, CVR nr.: 3437 2357, tlf.: +45 2077 4568, E-mail: ordre@officielsonlineshops.dk.
Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for levering af varer fra Dansk Kvindesamfunds WEB-Shop på www.shop-dk.dk.
 
Priser/Bestilling/Betaling
Alle priser er inkl. moms og angivet i danske kroner (DKK) med tillæg af andre eventuelle omkostninger eller gebyrer inkl. moms.
Det er i WEB-Shoppen kun muligt at betale med kreditkort, herunder Dankort, og valutaen er altid danske kroner (DKK). Eventuelt gebyr ved kortbetaling er angivet ved betalingsmuligheder i forbindelse med købet for den pågældende leverance. Betalingsoplysningerne gemmes, når betalingen gennemførers, men betalingen trækkes ikke før varen er afsendt fra vort lager.
 
Kvittering for modtagelse af bestilling / Ordrebekræftelse
Når bestillingen er afgivet, afsendes pr. e-mail en ordrebekræftelse indeholdende de oplysninger, som tillige blev afgivet for dit køb. Der er først ved modtagelsen af ordrebekræftelsen indgået en bindende købsaftale.
 
Levering / Forsinkelse
Levering af varer foregår med Post Danmark. Forsendelsesomkostningerne inkl. moms er angivet i forbindelse med bestillingen af den pågældende vare. Vor leveringstid er 2-3 dage.
Der foreligger forsinkelse, såfremt varen eller ydelsen ikke leveres til det angivne og aftalte tidspunkt. Der foreligger ikke forsinkelse fra Dansk Kvindesamfunds side, såfremt forhold hos kunden eller en hændelig begivenhed, kunden er ansvarlig for, er årsag til forsinkelsen.
Kunden kan ophæve købsaftalen, såfremt forsinkelsen er væsentlig, eller Dansk Kvindesamfund har nægtet at levere varen, eller Dansk Kvindesamfund ikke efter påkrav fra kunden leverer varen inden rimelig tid.
 
Fortrydelsesret
Kunden har ret til at træde tilbage fra denne købsaftale uden begrundelse inden for 14 dage.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor kunden eller en af kunden angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne fysisk i besiddelse.
Hvis fortrydelsesfristen er udløbet på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.
For at udøve fortrydelsesretten skal kunden meddele Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsens Gade 10, 3, DK-1153, e-mail: sekretariat@danskkvindesamfund.dk beslutningen om at fortryde købsaftalen i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). Denne standard fortrydelsesblanket kan benyttes, men det er ikke obligatorisk.
Fortrydelsesretten er overholdt, hvis kunden sender meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristens udløb.
 
Følger af fortrydelse
Hvis fortrydelsesretten i denne aftale udøves, refunderer Dansk Kvindesamfund alle betalinger modtaget fra kunden, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af kundens eget valg ved en anden leveringsform end den billigste form for standard levering, som Dansk Kvindesamfund tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Dansk Kvindesamfund har modtaget meddelelse om beslutningen om at fortryde denne købsaftale. Dansk Kvindesamfund gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som blev benyttet ved den oprindelige transaktion, medmindre kunden udtrykkeligt har indvilliget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges kunden ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.
 
Dansk Kvindesamfund kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil varerne er modtaget retur, eller kunden har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.
Kunden returnerer varerne til os på følgende adresse: Officielonlineshops.dk c/o NASECH, Oddervænget 13, Brøderup, DK-4733Tappernøje uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor kunden har informeret Dansk Kvindesamfund om udøvelsen af købsaftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis kunden returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.
Kunden skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne, herunder forsvarlig emballering, så varerne ikke lider skade under forsendelsen.
Kunden hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendig for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på, samt for ændringer af varens udseende.
 
Reklamation / Mangler
  • Varer:
Dit køb er omfattet af købelovens regler, herunder mangelsreglerne. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld varer repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
Det er naturligvis et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadevoldende adfærd.
Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, du har opdaget manglen ved varen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som muligt og inden for 14 dage efter manglen blev opdaget.
Du kan reklamere ved at kontakte os via mail til ordre@officielonlineshops.dk
Varen skal sendes til:
OfficielOnlineShops.dk
c/o NASECH
Oddervænget 13, Brøderup
DK-4733 Tappernøje
 
Når du returnerer varen, bedes du samtidig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er. Brug gerne vort reklamationsskema, som du finder her. Det er ikke noget krav, men det letter vor sagsbehandling og minimerer ekspeditionstiden for reklamation.
Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine rimelige fragtomkostninger til at sende varen retur til os. I modsat fald skal du selv afholde alle udgifter til transport, herunder vore fragtomkostninger til returnering af varen efter undersøgelse, ligesom vi kan opkræve dig et beløb på op til DKK 250,00 for undersøgelse af varen.
Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne indtil vor modtagelse. Gem derfor postkvittering inkl. oplysninger om fragtomkostninger samt eventuelt track and trace nummer.
Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.
 
 
Persondata
For at kunne handle i Dansk kvindesamfunds WEB-Shop skal du som minimum oplyse:
  • Navn
  • Adresse
  • E-mailadresse
  • Telefon-/mobilnummer
 
Ovenstående personoplysninger bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jfr. Bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.
Har du oprettet et login til at kunne foretage selvbetjening hos os, vil dine personoplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, med mindre du beder os herom.
Personoplysningerne videregives eller sælges ikke til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådanne situationer vil ske i overensstemmelse med dem til enhver tid gældende persondatalovgivning.
Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe der er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor.
Som kunde har du mulighed for indsigt i vor registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod registrering i henhold til regler om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Dansk Kvindesamfund via e-mail sekretariat@sdanskkvindesamfun.dk.
Personoplysningerne lagres på servere i Danmark. Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på Dansk Kvindesamfunds vegne i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.
 
Cookies
Ved at benytte Dansk Kvindesamfunds WEB-Shop accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på hvad der sker under besøget og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.
Der kan læses om, hvilke cookies der bruges i Dansk Kvindesamfunds WEB-Shop, samt hvorledes disse slettes her.
 
Lov om betalingstjenester / Sikkerhed
Betalinger i Dansk Kvindesamfunds WEB-Shop foregår i henhold til lov om betalingstjenester.
Transmission af betalingskortoplysninger og andre koder vedrørende Dansk Kvindesamfunds betalingssystem, herunder også øvrige betalingsdata, såsom kundeoplysninger og ordreoplysninger er stærkt krypteret.
 
Lovvalg og værneting
Køb af varer i Dansk Kvindesamfunds WEB-Shop er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.
 
/København, den 27/11-2014